Türkmenistanyň Agrar partiýasy

Türkmenistanyň Agrar partiýasy

Türkmenistanyň Agrar partiýasy

RESMI HABARLAR


 09.06.2024 

Onuň Alyhezreti, Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Ýun Sok Ýoluň Türkmenistana döwlet sapary


 09.06.2024 

Türkmenistanyň Prezidenti Portugaliýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady


 08.06.2024 

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň Arkadag şäherine iş sapary


 07.06.2024 

Ýurdumyzda galla oragyna girişildi


 07.06.2024 

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi


MAGLUMATLAR


ÇÄRELER

 05.06.2024 

Gadamyňyz batly bolsun gallaçy babadaýhanlar!

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe, “Pähim – paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýylynda ýurdumyzyň beýleki künjekleri bilen deň hatarda Lebaply gallaçy babadaýhanlar hem gallanyň bol hasylyny ösdürip kemala getirdiler.

2024-nji ýylyň galla hasyly…

MAKALALAR

 20.06.2024 

Mukaddes Gurban baýramy!

Merdana ata-babalarymyzyň arzuwlan zamanasynda - Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe Gahryman Arkadygymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň pähim parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň her bir güni toý-baýramlara, taryhy we şanly senelere beslenýär. Adamzadyň medeni…

“Ylymsyz bir ýaşar ylymly müň”

 12.06.2024 

Ekinleriň ygtybarly goragy

 11.06.2024 

Ekinleriň ygtybarly goragy

 11.06.2024