Türkmenistanyň Agrar partiýasy

Türkmenistanyň Agrar partiýasy

Türkmenistanyň Agrar partiýasy

RESMI HABARLAR


 01.01.2023 

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň türkmen halkyna täze ýyl gutlagy


 29.12.2022 

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Karary 2023-nji ýyly «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýip yglan etmek hakynda


 29.12.2022 

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisi


 27.12.2022 

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäheriniň gurluşygynyň ikinji tapgyryna ak pata berdi


 26.12.2022 

Türkmenistanyň Prezidenti GDA-nyň döwlet Baştutanlarynyň resmi däl duşuşygyna gatnaşdy


MAGLUMATLAR


ÇÄRELER

 20.03.2023 

Täze ýylyň batly gadamlary.

Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Lebap welaýat komitetiniň, Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň Lebap welaýat bölüminiň, Lebap welaýat Adalat bölüminiň bilelikde gurnamagynda, welaýat Adalat bölüminiň mejlisler zalynda “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynyň…

MAKALALAR

 22.03.2023 

Nowruz - tebigatyň hem-de köňülleriň baýramy!

Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Lebap welaýat komitetiniň, Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň Lebap welaýat bölüminiň, Lebap welaýat Adalat bölüminiň bilelikde gurnamagynda, welaýat Adalat bölüminde Milli bahar baýramyna “Nowruz - tebigatyň hem-de köňülleriň…

Milli bahar baýramynyň gadymy taryhy.

 21.03.2023 

Kämil kanun jemgyýetiň ygtybarly daýanjy.

 17.01.2023 

HASYL TOÝY-BEREKEDIŇ BAÝRAMY

 11.11.2022