Türkmenistanyň Agrar partiýasy

Türkmenistanyň Agrar partiýasy

Türkmenistanyň Agrar partiýasy

RESMI HABARLAR


 23.06.2024 

Arkadag şäherinde Medeniýet hepdeligi geçirilýär


 23.06.2024 

Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hat


 22.06.2024 

Arkadag şäherinde geçirilýän Medeniýet hepdeligine gatnaşyjylara


 22.06.2024 

Medeniýet hepdeligine badalga berildi


 22.06.2024 

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy


MAGLUMATLAR


ÇÄRELER

 24.06.2024 

MILLI BAÝLYGYMYZY ÝANGYN HOWPYNDAN GORALYŇ

Döwletimiziň milli baýlygy bolan ak bugdaýyň orodyna kopçülikleýin girişilen pursatlarynda Türkmenistanyň Tebigaty Goramak jemgibetiniň Lebap welaýat bölüminiň, Lebap welaýat polisiýa müdürliginiň ýangyn howpsuzlygy bölüminiň şeýlede Türkmenistanyň  Agrar partiýasynyň…

MAKALALAR

 20.06.2024 

Mukaddes Gurban baýramy!

Merdana ata-babalarymyzyň arzuwlan zamanasynda - Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe Gahryman Arkadygymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň pähim parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň her bir güni toý-baýramlara, taryhy we şanly senelere beslenýär. Adamzadyň medeni…

“Ylymsyz bir ýaşar ylymly müň”

 12.06.2024 

Ekinleriň ygtybarly goragy

 11.06.2024 

Ekinleriň ygtybarly goragy

 11.06.2024